הלינקייה: מגזין חודשי למפתחים

רוצה לשמוע על כל האירועים, המדריכים, הקורסים והמאמרים שנכתבו החודש ?
הלינקייה הינו מגזין חופשי בעברית שמשאיר אותך בעניינים.
בלי ספאם. בלי שטויות. פעם בחודש אצלך בתיבה.

English

The perl English module lets us use english meaningful names instead of some cryptic perl vars for common system variables.
This can help some new developers on your team get more involved, and feel more at home - so I recommend you use them.

use strict;
use warnings;
use Carp;
 
use English '-no_match_vars';
 
# The use English module is used for the following variables:
# $INPUT_RECORD_SEPARATOR instead of $/
# $OS_ERROR        instead of $!
# $EVAL_ERROR       instead of $@
# $PROGRAM_NAME      instead of $0
# 
# More information is available on perldoc perlvar
 
my $content = '';
my $filename = $PROGRAM_NAME;
 
open my $fh, "<", $filename or die "Error Reading File: $OS_ERROR";
 
while (<$fh>) {
 print;
}
 
close $fh;
 
course: