הלינקייה: מגזין חודשי למפתחים

רוצה לשמוע על כל האירועים, המדריכים, הקורסים והמאמרים שנכתבו החודש ?
הלינקייה הינו מגזין חופשי בעברית שמשאיר אותך בעניינים.
בלי ספאם. בלי שטויות. פעם בחודש אצלך בתיבה.

Web Development

Course Description

Web Technologies are everywhere, on both the desktop and mobile devices. This course deals with the basic of developing for the web, starting with the protocols and theories, through writing web sites using HTML, Javascript and CSS.
Course Duration: 5 Days.

Prerequisites

 • Basic programming ability in any programming language

Syllabus

Web Technology Overview

 • Introduction To Web Development
 • HTML, XHTML and HTML5
 • Cascading Style Sheets (CSS)
 • Javascript
 • Mobile Web

Web Apps Design Using HTML & CSS

 • HTML Tags
 • Classes & IDs
 • Basic Styling With CSS
 • Practice: Implementing a simple page

HTML Tags

 • Headers
 • Links
 • Lists
 • Tables & Forms
 • Images

Effective CSS & CSS 3 Selectors

 • Simple Selectors: Type, Attribute, Class, Id
 • Pseudo Classes
 • Combination Selectors: Child, Descendant, Sibling
 • Practice: Styling With CSS Selectors

Effective Page Design With CSS 3.0

 • CSS Based Navigation
 • The CSS Box Model
 • Layouts: fixed width, fluid width, elastice
 • Using grid960
 • Practice: Page Layout

CSS Techniques

 • CSS Shadows
 • CSS Round Corners
 • Hover Effects
 • CSS Image Galleries
 • Styling Forms With CSS
 • Styling Tables

Basic JavaScript

 • Key Ideas
 • Core Types
 • Syntax
 • The Global Object & Scope
 • Function Objects

JavaScript DOM Manipulations

 • Using jQuery to manipulate DOM objects
 • jQuery Selectors
 • jQuery Events

Advanced JavaScript (Optional)

 • Using Objects
 • Maker Functions
 • Modules
 • Function Prototypes