הלינקייה: מגזין חודשי למפתחים

רוצה לשמוע על כל האירועים, המדריכים, הקורסים והמאמרים שנכתבו החודש ?
הלינקייה הינו מגזין חופשי בעברית שמשאיר אותך בעניינים.
בלי ספאם. בלי שטויות. פעם בחודש אצלך בתיבה.

Ajax

08 ajax from Ynon Perek

Backbone from Ynon Perek

A fully functional server for this exercise is available at base url:
http://ajaxexample-ynonp.dotcloud.com/ex4/user

Provide a way to change the data and post back to the server. Use HTTP GET
to fetch and HTTP POST to change data

Handlebars Demo

JavaScript File

(function (global) {

 var template_text = $('#tmpl-entry').html();
 var _template   = Handlebars.compile( template_text );

 $('form').on('submit', function() {
  return false;
 });

 var render = function(data) {
  var result = _template( data );
  $('#result').html( result );
 };

 $('#btn-refresh').on('click', function() {
  $.get('/data.json', render );

 });}(this));

HTML File

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Hello Bob</title>
 <link rel="stylesheet" href="bootstrap/css/bootstrap.css" />
</head>
<body>
 <div class="container">
  <form action="#">
   <div id="result"></div>

   <button id="btn-refresh">Get Data</button>
  </form>

 </div>

 <script type="text/template" id="tmpl-entry">
  <div>
   <label>Name</label>
   <input type="text" id="name" value="{{name}}"/>
  </div>

  <div>
   <label>Age</label>
   <input type="text" id="age" value="{{age}}"/>
  </div>

  <ul>
   {{#each likes}}
   <li style="color: {{this.color}}">{{this.name}}</li>
   {{/each}}
  </ul>

 </script> <script src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/handlebars.js/1.0.0-rc.3/handlebars.min.js"></script>
 <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.9.1.min.js"></script>
 <script src="app.js"></script>
</body>
</html>