הלינקייה: מגזין חודשי למפתחים

רוצה לשמוע על כל האירועים, המדריכים, הקורסים והמאמרים שנכתבו החודש ?
הלינקייה הינו מגזין חופשי בעברית שמשאיר אותך בעניינים.
בלי ספאם. בלי שטויות. פעם בחודש אצלך בתיבה.

Dojo Form Validation

<html>
  <head>
    <title>Look Ma' no tables</title>
    <link rel="stylesheet" href="forms.css" />
    <script src="dojo.js"></script>
    <script src="forms.js"></script>
  </head>
 
  <body>
    <h1>User Registration Form</h1>
    <form>
 
      <div validation="required">
        <label for="fullname">Name:</label>
        <input type="text" name="fullname" class="txt" />
        <span class="errortext">Missing user name</span>
      </div>
 
      <div validation="fail">
        <label for="email">Email Address:</label>
        <input type="text" name="email" class="txt" />
        <span class="errortext">Muhahaha</span>
      </div>
 
      <div>
        <label for="password1">Password:</label>
        <input type="password" name="password1" class="txt" />
      </div>
 
      <div>
        <label for="password2">Confirm Password:</label>
 
        <input type="password" name="password2" class="txt" />
      </div>
 
      <div>
        <label for="level">Membership Type:</label>
        <select name="level">
            <option value="silver">Silver</option>
            <option value="gold">Gold</option>
 
        </select>
      </div>
      <div>
        <input type="submit" name="btnSubmit" value="Sign Up!"
        class="btn" />
      </div>
    </form>
  </body>
</html>
h1 {
  font: 1.2em Arial, Helvetica, sans-serif;
}
 
input.txt {
  color: #00008B;
  background-color: #E3F2F7;
  border: 1px inset #00008B;
  width: 200px;
}
 
input.btn {
  color: #00008B;
  background-color: #ADD8E6;
  border: 1px outset #00008B;
}
 
form {
  width: 400px;
}
 
form div {
  clear: left;
  margin: 0;
  padding: 0;
  padding-top: 0.6em;
}
 
form div label {
  float: left;
  width: 150px;
  font: bold 0.9em Arial, Helvetica, sans-serif;
}
 
form div span.errortext {
  visibility: hidden;
  color: red;
}
 
form div.error input {
  border: 2px solid red;
}
 
form div.error span {
  visibility: visible;
}
 
(function () {
  console.log('forms.js');
 
  var validators = {
    required : function(input) {
        var val = dojo.attr(input, 'value');
 
        if ( val && val.length > 0 ) {
          return true;
        } else {
          return false;
        }      
      },
 
    fail : function(input) {
      return false;
    }
  };
 
  dojo.ready(function() {
    console.log('dojo ready');
    var fields = dojo.query('form div');
 
    fields.onchange(function(ev) {
      console.log('got event');
      var row = ev.currentTarget,
        action = dojo.attr(row, 'validation'),
        input = ev.target,
        pass;
 
      var func = validators[action];    
 
      console.dir(row);
      console.log('func = ' + func + '; action = ' + action);
      if ( func !== undefined ) {
        pass = func(input);
 
        if ( ! pass ) {
          dojo.addClass(row, 'error');
        } else {
          dojo.removeClass(row, 'error');
        }
 
      }
    });
  });
 
 
}());