הלינקייה: מגזין חודשי למפתחים

רוצה לשמוע על כל האירועים, המדריכים, הקורסים והמאמרים שנכתבו החודש ?
הלינקייה הינו מגזין חופשי בעברית שמשאיר אותך בעניינים.
בלי ספאם. בלי שטויות. פעם בחודש אצלך בתיבה.

Javascript DOM Exercises

  1. Write a web application that splits the screen into four sections. Each click on a section should display a sentence inside the clicked section
  2. Write a web app to convert time units. User should enter time in seconds, minutes or hours, and convert to all the others
  3. Write a web app to convert distance units. Available units: meters, kilometers and miles. Try to find the common code between this one and (2).
  4. Implement the memory game web app. The game splits the screen into a 4x4 game board. Under each square hides a letter. When a player clicks on a square, that letter is revealed, and the player gets a chance to find its match by clicking on another square. If the two letters match, both letters remain visible; if they don't, they both return to their hidden state. The game ends when all letters are visible. (hint: use setTimeout function)