הלינקייה: מגזין חודשי למפתחים

רוצה לשמוע על כל האירועים, המדריכים, הקורסים והמאמרים שנכתבו החודש ?
הלינקייה הינו מגזין חופשי בעברית שמשאיר אותך בעניינים.
בלי ספאם. בלי שטויות. פעם בחודש אצלך בתיבה.

Javascript Style Guide

/**
 * Each file must be function scoped, either by anonymous function or a regular function if we're writing OO code
 * Prefered way is using Anonymous functions and calling them on-the-fly like the following.
 *
 * Note about jQuery: in jQuery, DOM access is only available after document.ready function, so when
 * writing jQuery code, the wrapper should be: $(document).ready(function() {});
 *
 */
 
(function() {
 
  /**
   *  A function in JS is written same as in java.
   *  Note that JS has an issue with scoped variables. No matter where you put the var,
   *  they are instantiated on the start of the function (which can lead to confusing situations)
   *  So it's best to declare all function variables in one var at the start of the function
   */
  function openSecretDoor(code) {
    // declaring all variables in the begining, separated by a comma.
    // variable names are all lowercased, and I prefer to use _ for multiple
    // words
    // last var ends with a ;
 
    var locked      = 1,
      keys       = 'lost em',
      what_will_you_do = 'find a nice hotel';
 
    console.log('Where are my keys ?');  
  }
 
  /**
   * When interacting with the DOM, interactions must happen only after jQuery
   * has finished its initializations - inside the document ready function.
   * Here's a short example
   */
 
  $('document').ready(function() {
    console.log('DOM is ready');
 
    $('body').css('background-color', 'yellow');
  });
 
  /**
   * Objects creation must always use the literal notation to keep
   * the JS demons at bay.
   */
 
  function initSomeObjects() {
    var dog, cat, fish, pets;
 
    // regular objects
    dog = { name: 'Lassy', sound : 'Woof' };
    cat = { name: 'Garfield', sound: 'Miau' };
    fish = { name: 'Willie', sound: 'Save me'};
 
    // the fake JS array
    pets = [dog, cat, fish ];
  }
 
}());
(function() {
 
  var p1, p2, p3;
/**
 * Writing OO code in JS is all fun and games, if we consider these simple
 * precautions
 */
 
/**
 * POWER CONSTRUCTOR
 * JS doesn't have the concept of classes. Instead, we build functions
 * that create objects and return them.
 * The use of the 'new' keyword is optional in this context. I prefer not to use it
 *
 * By convention, I use uppercase first letter for power constructors
 */
 
  function Person(name, age) {
    var self = {
      name : name,
      age : age
    };
 
    // a method is placed as an anonymous function inside a field
    // Note the ; at the end of the function block
    self.greet = function() {
      console.log('Hello. My name is ' + self.name);
    };
 
    return self;
  }
 
  p1 = Person('Jim', 10);
  p3 = Person('Jane', 18);
 
  // this has the same effect but it's a bit confusing, so I don't use it
  p2 = new Person('John', 20);
 
}());