הלינקייה: מגזין חודשי למפתחים

רוצה לשמוע על כל האירועים, המדריכים, הקורסים והמאמרים שנכתבו החודש ?
הלינקייה הינו מגזין חופשי בעברית שמשאיר אותך בעניינים.
בלי ספאם. בלי שטויות. פעם בחודש אצלך בתיבה.

Files Exercise

  1. Implement a Person class with two fields: name and age. Write a program that should randomize ages for three different people and store the results to a file.
  2. Write a program that will read the file from (1) and print the oldest age
  3. Write a program that, when started for the first time, will randomize ages for 10 people and store them to a file. Any subsequent run of that program should read the file, find the oldest, print his name along with a message: "You are the weakest link, bye bye", and save back to the file all other objects but this one.
  4. Write a program to copy one file to another. It should take two file names as command line arguments and copy the contents of the source file to the destination file
  5. Write a program that takes a text file as input, and replace all occurrences of the word .NET in the word JAVA.
course: