הלינקייה: מגזין חודשי למפתחים

רוצה לשמוע על כל האירועים, המדריכים, הקורסים והמאמרים שנכתבו החודש ?
הלינקייה הינו מגזין חופשי בעברית שמשאיר אותך בעניינים.
בלי ספאם. בלי שטויות. פעם בחודש אצלך בתיבה.

Interfaces Exercise

 1. Write a class Person with name, age , get/set & constructor that accept both name and age.
 2. Override the Person toString() method to return the persons age as string
 3. Implement Comparable and override the method compareTo in the following manner:
  • If this.age > other.age return positive value
  • If this.age
  • If this.age==other.age return zero
 4. Create a JUnit Test class. In the test method create a collection of 3 different Person objects
 5. Sort the collection using : Collections.sort(..) static method (which uses Comparable for sorting..)
 6. Print the person collection to check if they where sorted. Try to think of another way to test (without the need to print the data) using assert. Implement this test also.
course: