הלינקייה: מגזין חודשי למפתחים

רוצה לשמוע על כל האירועים, המדריכים, הקורסים והמאמרים שנכתבו החודש ?
הלינקייה הינו מגזין חופשי בעברית שמשאיר אותך בעניינים.
בלי ספאם. בלי שטויות. פעם בחודש אצלך בתיבה.

Syntax Exercise 2

For each of the following, implement a class and methods, and a main method to test it with.

class Summer

Fields:

 • int currentSum;

Methods:

 • void addNumber(int num);
 • int calcSum();

class Calculator

Fields:

 • float currentValue;

Methods:

 • void add(int value)
 • void subtract(int value)
 • void divideBy(int value);
 • void multipleBy(int value);
 • float getCurrentValue();

class Bingo

Fields:

 • int secret

Methods:

 • void setSecretNumber(int secret);
 • boolean isThisIt(int guess);

class ShoppingList

Fields:

 • int numberOfTomatoes;
 • int numberOfOnions;
 • int numberOfTofu;

Methods:

 • void addTomatoes(int howMany)
 • void addOnions(int howMany)
 • void addTofu(int howMany)
 • void printShoppingList();
 • void clearList();

The shopping list should allow adding products until it is full, that is total number of products in the list is more than 15. When that happens, no new product can be bought until the list is cleared using clearList method

course: