הלינקייה: מגזין חודשי למפתחים

רוצה לשמוע על כל האירועים, המדריכים, הקורסים והמאמרים שנכתבו החודש ?
הלינקייה הינו מגזין חופשי בעברית שמשאיר אותך בעניינים.
בלי ספאם. בלי שטויות. פעם בחודש אצלך בתיבה.

Java Basic Syntax

Introducing Javapublic class Person {
	int age;
 
	/**
	 * A parameterized constructor is used to force each Person object created to have an age
	 * @param age
	 */
	public Person(int age) {
		this.age = age;
	}
 
	/**
	 * The getAge() method returns the age field of the object
	 * @return person's age
	 */
	public int getAge() {
		return this.age;
	}
 
	/**
	 * The age() method makes our person one year older.
	 */
 
	public void age() {
		this.age++;
	}
 
	/**
	 * The main method is our primary entry point to our Java program
	 * Code starts to execute here
	 * In this case, we only say hello
	 * @param args
	 */
	public static void main(String [] args) {
		System.out.println("Hello World");
	}	
}


course: