הלינקייה: מגזין חודשי למפתחים

רוצה לשמוע על כל האירועים, המדריכים, הקורסים והמאמרים שנכתבו החודש ?
הלינקייה הינו מגזין חופשי בעברית שמשאיר אותך בעניינים.
בלי ספאם. בלי שטויות. פעם בחודש אצלך בתיבה.

Reading User Input


import java.io.InputStreamReader;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
public class Test {
/**
* Reading User Input is performed using a BufferedReader class
* This class can read lines from the standard input.
* In order to use it, note you must do the following:
* 
* 1. Add the three import lines to the top of your class file
* 2. Add the throws declaration to the end of your main method declaration
* 3. Copy the below code for reading a line of input from the user
*           
*/
 
    public static void main(String [] args) throws IOException {
        InputStreamReader reader = new InputStreamReader(System.in);
        BufferedReader br = new BufferedReader(reader);
        String input = br.readLine();
 
        System.out.println("You Typed: " + input);
    }
}
 
course: