הלינקייה: מגזין חודשי למפתחים

רוצה לשמוע על כל האירועים, המדריכים, הקורסים והמאמרים שנכתבו החודש ?
הלינקייה הינו מגזין חופשי בעברית שמשאיר אותך בעניינים.
בלי ספאם. בלי שטויות. פעם בחודש אצלך בתיבה.

Ajax Exercise

XMLHttpRequest Lab

Use the node.js server at: https://codepicnic.com/consoles/node-api-take2 as a backend:

  1. Get a random fortune cookie from the server (GET /ex1) and display it on screen. Provide the user with a button to read another cookie
  2. Use POST /ex2/login to send username and password to the server. Tell the user if her credentials were correct by showing the server's response
  3. Get a list of colours from the server and display them as a list of coloured divs. Each div should have a background colour as specified. Colour list path: GET /ex3

Part 2: Implement server and client for a simple high score library in JS

Use the urls on the server:
post '/ex4/score' -> with parameters: name and score to add a new high score
get '/ex4/top10' -> to get the top 10 scores from the server

Show a list of high scores and allow a player to add a new score and update the list
Write an app to use the library.

course: