הלינקייה: מגזין חודשי למפתחים

רוצה לשמוע על כל האירועים, המדריכים, הקורסים והמאמרים שנכתבו החודש ?
הלינקייה הינו מגזין חופשי בעברית שמשאיר אותך בעניינים.
בלי ספאם. בלי שטויות. פעם בחודש אצלך בתיבה.

Lab: Basic Node.JS

  1. Use Node to write a module that exports two functions: add() and mul(). Add returns the sum of its arguments, and mul() returns their multiplication.
  2. Write a Node program that prints out a random 5 digit number on screen, and the sum of its digits.
  3. Write A Node program that takes as input 3 numbers from the command line, and prints out their sum and multiplication.
  4. Write a Node program that creates a new file and writes your name and home address in the file. After writing, print out a message to the console.
  5. Write a Node program that takes two file names, and copies the first to the second
  6. Using YQL Forecast http://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select%20item%20from%20weather.forecast%20where%20woeid%3D%221968212%22&format=json, print out the tempratures for today and tomorrow in Tel Aviv (in Celsius).