הלינקייה: מגזין חודשי למפתחים

רוצה לשמוע על כל האירועים, המדריכים, הקורסים והמאמרים שנכתבו החודש ?
הלינקייה הינו מגזין חופשי בעברית שמשאיר אותך בעניינים.
בלי ספאם. בלי שטויות. פעם בחודש אצלך בתיבה.

Core Types Exercise

 1. Add a "Pet Name" and "Favorite Color" fields to Contact class.
 2. Create a list of 5 contacts and display them using QListWidget.
 3. Modify the app so whenever a contact is selected, background color is replaces with that person's favorite color

 1. Implement a ShoppingItem value class which describes a product in a shopping list. The class should have fields for:
  • name
  • price
  • quantity
 2. Implement a ShoppingList class that holds a collection of ShoppingItem objects. Add methods to save the list to a file and restore a list from a file
 3. Create a Qt UI that displays the entire list.
 4. Optional: Add options to add/remove items from the list; Save/restore the list to a file.
Link To Solution