הלינקייה: מגזין חודשי למפתחים

רוצה לשמוע על כל האירועים, המדריכים, הקורסים והמאמרים שנכתבו החודש ?
הלינקייה הינו מגזין חופשי בעברית שמשאיר אותך בעניינים.
בלי ספאם. בלי שטויות. פעם בחודש אצלך בתיבה.

Unix Shell

The Unix OS is one of the most popular operating systems in the world, including many variations such as Linux, OS/X, HP-UX and others.

On this training, we'll learn tips and tricks about the Unix environment and the shell, explore the native tools and make the best use of the system.

Class Examples

All examples for this class are available on my github page at:
https://github.com/ynonp/unix2-bash-examples

Lab Files and Slides

View the slides online at:
http://ynonp.github.io/unix2-bash-scripts-slides/

Download PDF

View Lab online:
https://github.com/ynonp/unix2-bash-scripts-slides/blob/master/labs/unix_scripting_lab.md

Topics For Basic Course (3 Days):

Day 1

 • Introduction to Unix
 • The Unix File System
 • Basic Unix Utilities
 • Working with Command Line
 • Locating files with find

Day 2
 • The vi/vim editor
 • Links
 • File Permissions
 • Input/Output Redirection and Filters
 • Csh Customisation: aliases, environment variables, startup files

Day 3
 • Regular Expressions
 • Managing Processes
 • Using System Daemons
 • Introduction to git
 • Basic Network Utilities

Topics For Advanced Course (2 Days)

Day 1
 • Introduction to Bash
 • Advanced Filtering: tr, grep, find, xargs
 • Bash Variables
 • Shell Scripts
 • Shell Tips & Tricks

Day 2
 • Control Flow: if, while, for, case
 • Functions
 • Arithmetics In Bash
 • Arrays
 • Using External Files
 • Configuring and Customising Bash