הלינקייה: מגזין חודשי למפתחים

רוצה לשמוע על כל האירועים, המדריכים, הקורסים והמאמרים שנכתבו החודש ?
הלינקייה הינו מגזין חופשי בעברית שמשאיר אותך בעניינים.
בלי ספאם. בלי שטויות. פעם בחודש אצלך בתיבה.

Syntax Exercise

  1. Write a program that reads 10 numbers from the user and prints the largest of them
  2. Write a program that randomizes 7 numbers and prints their sum. If that sum is divisable by 7, it should also print 'Boom !'. (You can use the % operator that means modulus).
  3. Write a program that randomizes a number and calculates the sum total of its digits.
  4. Write a program that reads lines from a user. When input ends, the program should print every other line.
  5. Write a program that randomizes numbers in a loop until it reaches a number that is divisable by 7, 13 and 15. Then prints that number
  6. Write a program that reads two numbers and finds the least common multiplication of two numbers. That is, the smallest number that both divide by.
    Example: for 4 and 6, program should print 12

Link to solutions

course: