הלינקייה: מגזין חודשי למפתחים

רוצה לשמוע על כל האירועים, המדריכים, הקורסים והמאמרים שנכתבו החודש ?
הלינקייה הינו מגזין חופשי בעברית שמשאיר אותך בעניינים.
בלי ספאם. בלי שטויות. פעם בחודש אצלך בתיבה.

JavaScript Examples

(function () {

  function foo() {
    console.log('Im in foo');
    bar(); // Works OK
  }

  function bar() {
    function buz() {
      console.log('Im in buz');
    }

    console.log('Im in bar');
    foo() // Works OK
  }


  buz(); // Fail - buz is not in this scope, or any outer
  foo() // Works OK
}());

Higher Order JS

(function() {
  var mul_2, add_4;
  var data = [2, 5, 7, 9, 1, 2, 3, 1];

  function map(op, list) {
    var results = [];

    for ( var i=0; i < list.length; ++i ) {
      results.push(op(list[i]));
    }

    return results;
  }

  mul_2 = function(x) { return x * 2 };
  add_4 = function(x) { return x + 4 };

  console.log(map(mul_2, data));
  console.log(map(add_4, data));

  console.log(map(function(x) { return x * 3 }, data));

  // note: THIS IS A MISTAKE
  map(mul_2(), data);

}());

course: